Staropražští Pardálové hrají a zpívají nejznámější písně "šlapeťácké" staropražské, dále 
lidové a také nejpopulárnější hity Karla Hašlera.

V repertoáru mají i světové šlágry, pro adventní vystoupení také koledy a melodie s vánoční tématikou.

Videogalerie 

Staropražští Pardálové v akci

- adventní koncerty
- městské a jiné slavnosti
- jarmarky a trhy
- posvícení, masopusty
- zahájení lázeňské sezony aj.

Fotogalerie